Đảng bộ

Ngày 22/6/2015, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Hạ Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Tham dự Đại hội có 57 Đảng viên, Đại hội vui mừng chào đón đồng chí Bùi Mộng Thúy – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã tiến hành các nội dung sau:

1) Trình bày báo cáo Chính trị của Ban chấp hành  Đảng bộ khóa II; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khóa II nhiệm kỳ 2010 – 2015.

2) Đại hội tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ, dự thảo Báo cáo chính trị Đảng bộ huyện Hạ Hòa lần thứ XXIII, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

3) Bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa III và đoàn đại biểu Đảng bộ bệnh viện dự Đại hội Đảng bộ huyện Hạ Hòa lần XXIII.

4) Thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội.

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Phương hướng chung

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, có đủ bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng bệnh viện phát triển bền vững. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đảm bảo đủ nhân lực. Củng cố và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hoá Y tế. Thực hiện tốt việc giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ. Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, giữ vững an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho đơn vị và cho người bệnh. Nâng cao đời sống vật chấtt, tinh thần cho cán bộ viên chức người lao động.

2. Mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 – 2020.

2.1. Về chuyên môn.

(1) Giường bệnh 300 giường;

(2) Khám bệnh đạt trên 100% kế hoạch được giao;

(3) Điều trị nội trú đạt trên 100% kế hoạch giao;

(4) Công suất sử dụng giường bệnh đạt 100% so kế hoạch giao;

(5) Ngày điều trị trung bình/bệnh nhân: 6,5 ngày;

(6) Thu thu viện phí hàng năm tăng trên 10%/năm so với năm 2014;

(7) 100% bệnh nhân không phải nằm ghép;

(8) Chất lượng bệnh viện đạt mức 3 và đạt mức 4 vào năm 2016.

2.2. Công tác xây dựng Đảng.

(9) Phấn đấu 100% CB, ĐV, viên chức được học các Chủ trương, Đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

(10) Tỷ lệ Chi bộ Đảng trực thuộc trong sạch vững mạnh hàng năm: 100%;

(11) Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ hàng năm: 100%, trong đó đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ: trên 90%;

(12) Kết nạp trên 15 đảng viên mới (2015 – 2020);

(13) Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh hàng năm;

(14) Cơ quan đơn vị giữ vững danh hiệu Chuẩn văn hoá;

(15) Các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh hoặc tương đương trở lên;

(16) 100% CB, viên chức có gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá;

(17) 100% cán bộ viên chức hoàn thành nhiệm vụ trong đó có trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ;

(18) Trên 20% số cán bộ viên chức được cử đi đào tạo về Lý luận và chuyên môn nghiệp vụ;

(19) 100% Cấp uỷ cơ sở, Bí thư các Chi bộ và trưởng các tổ chức đoàn thể có trình độ trung cấp lý luận trở lên;

(20) 100% các trưởng khoa, trưởng phòng, điều dưỡng trưởng được đào tạo về quản lý bệnh viện.

(21) Tỷ lệ bác sĩ có trình độ từ chuyên khoa I trở lên: trên 40%

3. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

3.1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn

3.1.1. Khám chữa bệnh:

Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; thực hiện tốt các phương án để giảm tình trạng quá tải; thực hiện nghiêm việc chuyển tuyến trên; phát triển các dịch vụ KCB phổ cập, kết hợp với phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu, dịch vụ y tế kỹ thuật cao; hiện đại hóa và phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh giai đoạn 2015 – 2020.

Bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, máu, chế phẩm máu và trang thiết bị y tế có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân; quản lý, sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý, an toàn và hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình bệnh viện.

Tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, giám sát thực hiện, triển khai sâu, rộng Thông tư 07/2014/TT-BYT về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động của đường dây nóng. Tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời những tấm gương tốt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiến hành thường xuyên, liên tục việc cải cách thủ tục hành chính trong KCB; thực hiện nghiêm, đầy đủ Quyết định 1313/QĐ-BYT năm 2013 về quy trình khám bệnh; phấn đấu từ tháng 6/2015 bệnh viện có hệ thống phát số tự động, bố trí đầy đủ ghế ngồi chờ cho người bệnh. Đầu tư nâng cấp khu vực khám bệnh, tăng thêm bàn khám, buồng khám, máy móc, trang thiết bị để giảm thời gian chờ khám, thời gian lấy kết quả xét nghiệm, chiếu, chụp của người bệnh, cải tạo, mở rộng, tăng thêm số giường bệnh, buồng bệnh chất lượng cao.

3.1.2. Công tác đào tạo và thu hút nhân lực :

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu và phân bố cân đối. Xây dựng tiêu chuẩn về kỹ năng và năng lực cần thiết cho từng loại chuyên khoa tại các khoa, phòng, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trên từng lĩnh vực, cụ thể hóa trong Đề án vị trí việc làm của từng bộ phận. Tăng cường quản lý chất lượng đào tạo, tiếp tục thực hiện đề án đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, đào tạo chuyên khoa còn yếu, còn thiếu. Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại bệnh viện ưu tiên thu hút các bác sĩ là người địa phương.

3.1.3. Công tác phòng chống dịch bệnh:

Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện được mục tiêu không để dịch lớn xảy ra, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch trong mùa bão lũ. Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, xây dựng kế hoạch đáp ứng dịch khẩn cấp, ngăn chặn các bệnh dịch xâm nhập vào địa bàn. Triển khai công tác phòng chống dịch chủ động, dự báo, phát hiện sớm, phối hợp với các cơ quan khống chế kịp thời dịch bệnh; giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm, không để dịch bệnh xâm nhập lây chéo trong bệnh viện, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, nguồn lực để chống dịch không để dịch bệnh bùng phát lây lan trong cộng đồng; xây dựng và triển khai các hoạt động phòng chống và quản lý được các bệnh không lây nhiễm; tăng cường công tác truyền thông thay đổi hành vi của người dân, từ thụ động sang chủ động trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho cộng đồng.

3.1.4. Quản lý kinh tế y tế:

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện. Sử dụng và quản lý có hiệu quả nguồn ngân sách, tăng cường huy động các nguồn vốn nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ điều trị tiến tới tự chủ tài chính.

3.1.5. Về công tác nghiên cứu khoa học:

Nâng cao nhận thức cho cán bộ về vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; để mọi cán bộ trong Bệnh viện thấy được việc khám chữa bệnh và NCKH là hai nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ với nhau. Từ đó từng cá nhân, tự giác, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát huy được tính sáng tạo và tiềm năng của từng người. Hoàn thiện và ban hành các văn bản quy định cụ thể về công tác nghiên cứu khoa học để nâng cao hiệu quả công tác quản lý như: xây dựng kế hoạch; quy định về việc đăng ký, tổ chức nghiệm thu và triển khai thực hiện, công tác tổng hợp báo cáo; các biểu mẫu có liên quan…Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ kiến thức về lý luận nghiên cứu khoa học, về phản biện khoa học; đồng thời có hướng dẫn cụ thể về nội dung nghiên cứu theo các hướng: nghiên cứu ứng dụng trong công tác quản lý và phục vụ cho quá trình khám chữa bệnh. Có chế độ khuyến khích, đãi ngộ hợp lý; đầu tư kinh phí thích đáng cho hoạt động nghiên cứu khoa học để khuyến khích động viên tính tích cực của cán bộ tích cực tham gia hoạt động này, kết quả NCKH là một trong các tiêu chuẩn để xếp loại thi đua hàng năm.

3.1.6. Công tác chỉ đạo tuyến:

Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo, đào tạo lại cán bộ y tế cho cơ sở y tế xã, thị trấn, trao đổi kinh nghiệm với tuyến dưới về chuyên môn. Chuyển giao các kỹ thuật, công nghệ thích hợp cho tuyến dưới, phù hợp với năng lực và nhu cầu của từng trạm y tế, giúp đỡ tuyến dưới thực hiện có hiệu quả các kỹ thuật chuyên môn mũi nhọn. Thông tin hai chiều về tình hình khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng, hỗ trợ thông tin tuyến dưới giúp gửi bệnh nhân đi khám đúng tuyến. Tăng cường cán bộ y tế cho tuyến dưới khi có yêu cầu. Tham gia các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chỉ đạo tuyến.

3.2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

3.2.1. Công tác chính trị tư tưởng:

Đảng bộ lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng theo nguyên tắc Đảng chỉ đạo, chính quyền tổ chức thực hiện và các tổ chức đoàn thể quần chúng phối hợp thực hiện. Công tác chính trị tư tưởng cần hướng tới xây dựng văn hoá cộng đồng, xây dựng ý thức tự hào và trách nhiệm, tinh thần đoàn kết nhất trí của cán bộ, đảng viên, nhân viên đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của bệnh viện.

Cần bám sát hơn nữa tình hình và nhu cầu thực tiễn để đề ra những giải pháp, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng thích hợp, tránh hình thức. Đổi mới hình thức, nội dung chương trình, phương pháp phổ biến, học tập Nghị quyết theo hướng đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng. Lồng ghép nội dung giáo dục chính trị tư tưởng và cuộc vận động “Học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào nội dung các hoạt động văn hoá, xã hội, đoàn thể. Thường xuyên quan tâm phát hiện, xử lý kịp thời vấn đề tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên trong tình hình mới.

3.2.2. Công tác tổ chức – cán bộ:

Thường xuyên cụ thể hoá công tác giữa cấp uỷ và lãnh đạo cơ quan nhằm thống nhất việc xây dựng các chương trình công tác của cấp uỷ, cơ quan và lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể. Xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ; cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên; kiểm tra, hướng dẫn và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực được giao; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ của cấp uỷ, cơ quan, đoàn thể nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục củng cố và nâng chuẩn chất lượng cán bộ, hàng năm, có kế hoạch qui hoạch nguồn cán bộ đối với một số chức danh chủ chốt trong Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể. Phát triển đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hoá, có bản lĩnh chính trị, kiên định đường hướng chiến lược phát triển bệnh viện, có năng lực, trình độ chuyên môn cao, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, cộng đồng trách nhiệm, hợp tác là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ.

Thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, tuyển dụng viên chức. Chú ý phát hiện và bồi dưỡng các cá nhân có phẩm chất, năng lực vượt trội. Thực hiện các chế độ đào tạo, bồi dưỡng và các chính sách thu hút theo quy định hiện hành. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, trong đó ưu tiên viên chức nữ, và viên chức là người địa phương.

Tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ trong tập thể trên cơ sở các Quy chế và Quy định của ngành. Hàng năm, phải xây dựng quy chế dân chủ trong đơn vị và phải được thông qua tại các kỳ hội nghị CNVC. Tập trung tốt nhất vào các vấn đề về công khai chương trình, kế hoạch và các nội dung có liên quan đến cán bộ, đảng viên, viên chức; thực hiện công khai về cơ sở vật chất, tài chính. Thông tin kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn cơ quan.

Chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ và phát triển đảng viên, bảo đảm đúng quy trình; đối với cấp uỷ trong chi bộ phải tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Là trung tâm của sự đoàn kết, có khả năng tập hợp cán bộ, Đảng viên và quần chúng.

Tổ chức sinh hoạt đảng đúng quy định của Điều lệ Đảng, nâng cao chất lượng hiệu quả sinh hoạt Chi bộ và Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc chế độ thu, nộp và sử dụng đảng phí.

3.2.3. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qui định của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm. Kiểm tra, giám sát bất thường những chi bộ và đảng viên có dấu hiệu vi phạm về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, chế độ công tác và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, báo cáo, thông tin,… và các kế hoạch chỉ đạo của các UBKT Huyện ủy. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với cán bộ kiểm tra.

3.2.4. Công tác vận động quần chúng của Đảng

Chú trọng củng cố, kiện toàn bộ máy Dân vận, các đoàn thể ở cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng có uy tín, am hiểu tình hình, có năng lực thực tiễn và khả năng vận động, tập hợp quần chúng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ Dân vận, các đoàn thể. Chăm lo xây dựng, bồi dưỡng lực lượng cốt cán ở cơ sở. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, quan liêu, mất dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đoàn thể với chính quyền, các khoa phòng liên quan trong công tác vận động quần chúng. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát với nhiệm vụ công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đa dạng hoá hình thức tập hợp quần chúng, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện và chương trình công tác của từng tổ chức hội, đoàn thể..

4. Lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng bộ; tăng cường hơn nữa hiệu quả triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, ngành Y tế; nắm vững tâm tư nguyện vọng của quần chúng để có các giải pháp xử lý kịp thời.

Thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Tạo điều kiện về điều kiện làm việc, tổ chức thăm hỏi, động viên, người lao động khi gặp khó khăn, đau yếu, bệnh tật. Phát động nhiều phong trào thiết thực, mang tính giáo dục cao.

5. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng: Thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động lớn của ngành. Quán triệt có hiệu quả các Chủ trương, Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị. Từ đó, cán bộ, đảng viên, viên chức nâng dần ý thức, tinh thần trách nhiệm, sức chiến đấu, có những động thái tích cực, phù hợp với quy luật phát triển chung của xã hội và thời đại.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, làm cho Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đao đức, lối sống.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chính quyền, đoàn thể. Làm rõ cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể. Thực hiện phong cách nói đi đôi với làm; chỉ đạo quyết liệt, cụ thể đối với các chi bộ, nắm chắc thực tiễn, tiếp thu cái mới; quyết đoán, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung của toàn Đảng bộ. Nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy hơn nữa trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của nhà nước.

  • DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 – 2020
STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Chức vụ chính quyền, đoàn thể
1 Hoàng Xuân Đoài Bác sĩ CKI Bí thư Giám đốc
2 Lê Quang Hậu Dược sĩ CKI Phó Bí thư Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Kế hoạch
3 Trần Đức Đông Bác sĩ CKI Ủy viên Phó giám đốc
4 Nguyễn Thị Thanh Quý ĐH Điều dưỡng Ủy viên Trưởng phòng Điều dưỡng
5 Phan Thúy Hằng Thạc sĩ kinh tế Ủy viên Trưởng phòng Tài chính kế toán
6 Đàm Hải Nguyên Bác sĩ Ủy viên Trưởng khoa Ngoại tổng hợp
7 Nguyễn Thị Thu Hà Dược sĩ Ủy viên Trưởng khoa Dược
  • DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HẠ HOÀ LẦN THỨ XXIII.

+  Đại biểu chính thức:

1) Đồng chí Hoàng Xuân Đoài

2) Đồng chí Lê Quang Hậu

+  Đại biểu dự khuyết:

1) Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Quý

Nhằm phát huy kết quả thành công của Đại hội, để Nghị quyết của Đại hội đi vào thực tiễn Đại hội yêu cầu cấp ủy các Chi bộ, các khoa phòng, các tổ chức đoàn thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết của Đại hội tới toàn thể cán bộ viên chức, đảng viên trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, tập trung xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động phù hợp với khoa, phòng, bộ phận mình quản lý, xác định nội dung trọng tâm để triển  khai thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả để có giải pháp phù hợp trong quá trình thực hiện. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III đã thông qua./.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Hôm nay488
  • Tháng hiện tại298,470
  • Tổng lượt truy cập9,651,600
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây