𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐀̂𝐌 𝐎̂̉ 𝐁𝐔̣𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐒𝐀́𝐓 Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐍𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐂𝐎̛ 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐍𝐀̀𝐎

Thứ tư - 05/06/2024 10:30
𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐀̂𝐌 𝐎̂̉ 𝐁𝐔̣𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐒𝐀́𝐓 Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐍𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐂𝐎̛ 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐍𝐀̀𝐎

𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐀̂𝐌 𝐎̂̉ 𝐁𝐔̣𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐒𝐀́𝐓 Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐍𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐂𝐎̛ 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐍𝐀̀𝐎
𝟏. 𝑺𝒊𝒆̂𝒖 𝒂̂𝒎 𝒐̂̉ 𝒃𝒖̣𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊̀?
👉𝑆𝑖𝑒̂𝑢 𝑎̂𝑚 𝑜̂̉ 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑑𝑜̀ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑜́𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑎̂𝑚 𝑜̛̉ 𝑡𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑜̂́ 𝑐𝑎𝑜 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉, 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑜́𝑛𝑔 𝑎̂𝑚 𝑝ℎ𝑎̉𝑛 𝑥𝑎̣ 𝑙𝑎̣𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑐𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑜̂̉ 𝑏𝑢̣𝑛𝑔, ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑎́𝑦 𝑡𝑖́𝑛ℎ. 𝐶ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎𝑦, 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑎̂𝑚 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑜̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛, 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑎̂̉𝑛 đ𝑜𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑙𝑦́.
𝟐. 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐚̂𝐦 𝐨̂̉ 𝐛𝐮̣𝐧𝐠 𝐧𝐞̂𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?
💧Trước khi siêu âm khoảng 30 - 60 phút, bệnh nhân nên uống nhiều nước và nhịn tiểu làm căng bàng quang, giúp ích nhiều cho việc quan sát hình ảnh trong ổ bụng. Đặc biệt là khi siêu âm phần tử cung, tiền liệt tuyến, các cơ quan vùng hố chậu và hạ vị...Bs khoa CĐHA đang siêu âm ổ bụng tổng quát cho beengj nhân
Ảnh 1: Hình ảnh bác sỹ đang siêu âm ổ bụng cho bệnh nhân

𝟑. 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐚̂𝐦 𝐨̂̉ 𝐛𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́𝐭 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐚̀𝐨
𝑆𝑖𝑒̂𝑢 𝑎̂𝑚 𝑜̂̉ 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑢: 𝑔𝑎𝑛, 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛, 𝑙𝑎́𝑐ℎ, 𝑚𝑎̣̂𝑡, 𝑡𝑢̣𝑦, 𝑑𝑎̣ 𝑑𝑎̀𝑦, 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑡, 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉𝑛, 𝑏𝑎̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑔, 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑡𝑢̛̉ 𝑐𝑢𝑛𝑔…
𝑸𝒖𝒂 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒂̂𝒎, 𝒃𝒂́𝒄 𝒔𝒊̃ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂̂̉𝒏 đ𝒐𝒂́𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒍𝒚́ 𝒏𝒉𝒖̛:
👉𝑶̛̉ 𝒈𝒂𝒏: bất thường bẩm sinh, gan nhiễm mỡ, xơ gan, u gan lành tính và ác tính…
👉𝑶̛̉ 𝒕𝒖́𝒊 𝒎𝒂̣̂𝒕: lách to, nang, áp xe, chấn thương…: sỏi, viêm, áp xe túi mật, dày thành túi mật, xẹp lòng túi mật, u túi mật…
👉𝑶̛̉ đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̣̂𝒕: tắc nghẽn, viêm, sỏi, u đường mật, ký sinh trùng đường mật…
👉𝑶̛̉ 𝒕𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒕𝒖̣𝒚: viêm tụy cấp và mạn tính, u tụy…
👉𝑶̛̉ đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒉𝒐́𝒂: Viêm ruột thừa, viêm túi thừa, tắc ống tiêu hóa, viêm đại tràng, viêm manh tràng, dị vật trong lòng ống tiêu hóa…
👉𝑶̛̉ đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒖: viêm đài bể thận, áp xe thận và quanh thận, viêm bàng quang; sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang; khối u đường tiết niệu…
👉𝑶̛̉ 𝒕𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒕: tăng sản lành tính tuyến tiền liệt, viêm, nang, u tuyến tiền liệt…
👉𝑶̛̉ 𝒕𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒏: u lành tính và ác tính, nang.....
👉𝑶̛̉ 𝒌𝒉𝒐𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒖 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒎𝒂̣𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒂̣𝒄𝒉 𝒎𝒂́𝒖 𝒍𝒐̛́𝒏: khối u, tụ dịch, nhiễm trùng sau phúc mạc, bệnh lý động mạch…
👉𝑶̛̉ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒃𝒖̣𝒏𝒈: Thoát vị ở bụng, lưng, đường mổ, bẹn, đùi; tụ máu, tụ dịch…
👉𝑶̛̉ 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒎𝒂̣𝒄: báng bụng, áp xe, nang, viêm phúc mạc…
👉𝑶̛̉ 𝒕𝒖̛̉ 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒑𝒉𝒖̣: viêm, dính, teo, lạc nội mạc tử cung, buồng trứng đa nang, ung thư buồng trứng, u xơ tử cung, u mỡ tử cung…
𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐲 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐇𝐚̣ 𝐇𝐨̀𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̃ 𝐲 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐲̃ 𝐠𝐢𝐚̀𝐮 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦, 𝐭𝐚̂𝐦 𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢, 𝐭𝐡𝐚́𝐢 đ𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐬𝐚̆𝐧 𝐬𝐚̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐪𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡.
𝐌𝐨̣𝐢 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐡𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟏𝟖𝟎𝟎𝟖𝟏𝟐𝟓 (𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐨̣𝐢 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,067
  • Tháng hiện tại153,395
  • Tổng lượt truy cập10,627,432
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây