THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HOÁ NĂM 2022

Thứ ba - 20/09/2022 10:18
Thong bao tuyen dung
Thong bao tuyen dung

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2022

(Niêm yết tại Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa)

 
 
 

Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa thông báo tổ chức xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2022 với những nội dung sau:

1. Phạm vi tuyển dụng

Chỉ tổ chức xét tuyển các chức danh chuyên môn theo vị trí việc làm phục vụ giường bệnh xã hội hóa đã được Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 778/QĐ-SYT ngày 12/9/2022 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa đối với Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng

TT

Vị trí việc làm

Số lượng 

1

Bác sĩ hạng III (đa khoa)

05

2

Bác sĩ hạng III (chuyên khoa mắt)

01

3

Bác sỹ hạng III (chuyên khoa YHCT & PHCN)

02

4

Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng hạng IV

03

5

Dược cao đẳng hạng IV

03

 

Tổng số :

14

3. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tuyển dụng

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có đủ phẩm chất chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và điều kiện của đơn vị đăng ký dự tuyển:

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu do Hội đồng phát hành);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Có chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ** (Anh văn) từ trình độ B trở lên. Hoặc người dự thi có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế hành vi dân sự;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Không trong thời gian bị cấm hành nghề.

** Đối với trình độ ngoại ngữ: Mức độ tương đương của chứng chỉ tiếng Anh thực hành trình độ A, B, C ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

- Trình độ B và trình độ A2 tương đương bậc 2;

- Trình độ C và trình độ B1 tương đương bậc 3;

** Đối với trình độ tin học: Theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử sụng công nghệ thông tin. Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

5 . Phiếu đăng ký dự tuyển

 - Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu, ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ)

6. Thời gian phát hành và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

- Thí sinh nhận mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển,, tại Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa từ ngày 22/9/2022.

- Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 22/9/2022 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 21/10/2022; trong giờ hành chính các ngày làm việc. Thí sinh nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa hoặc gửi qua đường bưu chính. Phiếu dự tuyển nộp sau 16 giờ 30 phút ngày 21/10/2022 sẽ không được tiếp nhận.

- Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức hành chính - Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa, khu 10 thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

- Số điện thoại của bộ phận được phân công tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính  - Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa - Điện thoại liên hệ:

+ Cử nhân Nguyễn Thị Lan - Chuyên viên phòng TCHC – ĐT 0965627095

+ DSCKI : Lê Quang Hậu - Trưởng phòng TCHC: ĐT 0912469473.

+ Ths Hoàng Duy Đông – Phó trưởng phòng TCHC – ĐT 0988277986

7. Lệ phí đăng ký dự tuyển

- Mỗi thí sinh nộp 500.000 đồng/người (Theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức).

- Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ không hoàn trả lệ phí dự tuyển đối với thí sinh không trúng tuyển hoặc đăng ký dự tuyển nhưng không tham dự kiểm tra, sát hạch.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

*) Vòng 1: Thời gian dự kiến: 01 ngày (ngày 27/10/2022);

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển vòng 1, Hội đồng xét tuyển thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 cho thí sinh theo đường bưu điện (theo phong bì do thí sinh chuẩn bị trong hồ sơ dự tuyển) và niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển tham dự vòng 2 tại Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng sẽ tiến hành tổ chức xét tuyển vòng 2.

*) Vòng 2: Thời gian dự kiến: 01 ngày, ngày 19/11/2022.

a) Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

6. Nội dung xét tuyển, kiến thức ôn tập về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực chuyên môn của người dự tuyển.

a) Kiến thức chung cho tất cả các chuyên ngành đăng ký dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn:

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12;

- Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân;

- Luật Khám, chữa bệnh;

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

- Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13;

- Quy chế tổ chức bệnh viện (thuộc Quy chế bệnh viện) được ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT;

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;

- Tiêu chuẩn đạo đức của người làm cán bộ y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Một số kiến thức hiểu biết chung về ngành y tế.

b) Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành đăng ký dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn cho từng chuyên ngành.

*Lưu ý: Hội đồng xét tuyển không phát hành tài liệu ôn thi, thí sinh tự tìm tài liệu ôn thi.

9. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

d) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

10. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (theo quy định tại điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

11. Các nội dung khác

Thực hiện việc ký hợp đồng làm việc, xác minh văn bằng, chứng chỉ,.... vv và các nội dung khác của quy trình xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa theo các văn bản quy định hiện hành của pháp luật.

Trên đây là thông báo về việc tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa thông báo để người lao động có nhu cầu, đăng ký tham gia dự tuyển./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay4,817
  • Tháng hiện tại275,843
  • Tổng lượt truy cập10,019,199
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây