DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU GÓI THẦU THUỐC GENERIC

Thứ ba - 31/10/2023 14:33
DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU GÓI THẦU BỔ SUNG SỐ 01: 
 GÓI THẦU THUỐC GENERIC
(Đính kèm Quyết định số:           /QĐ-SYT ngày        /10/2023 Giám đốc Sở Y tế)
                                       
STT Mã thuốc Mã phần lô Tên thuốc Tên hoạt chất Nồng độ, Hàm lượng Đường dùng  Dạng bào chế  Quy cách Nhóm thuốc Hạn dùng (tháng) Số GĐKLH hoặc GPNK Cơ sở sản xuất Nước sản xuất Đơn vị tính Số lượng Giá trúng thầu (Có VAT) (VND) Thành tiền (VND) Thời gian thực hiện Nhà thầu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 2023G1BS.0001 PP2300267944 Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection Diazepam 10mg/2ml-2ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 10 ống 2ml Nhóm 1 24 VN-19414-15 Siegfried Hameln GmbH  Đức Ống 35.180 8.800 309.584.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương Codupha
2 2023G1BS.0004 PP2300267947 Levobupivacaina Bioindustria L.I.M Levobupivacaine (dưới dạng Levobupivacaine hydrochloride) 5mg/ml-10ml Tiêm/ Tiêm truyền Dung dịch tiêm, tiêm truyền Hộp 10 ống 10ml Nhóm 1 24 VN-22960-21 Bioindustria L.I.M (Laboratorio Italiano Medicinali) S.p.A Italy Ống 7.400 109.500 810.300.000 540 ngày Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Thái An
3 2023G1BS.0006 PP2300267949 Midazolam B.Braun 1mg/ml Midazolam (dưới dạng Midazolam HCl) 50mg/50ml-50ml Tiêm truyền Dung dịch tiêm truyền Hộp 10 chai nhựa 50ml Nhóm 1 36 VN-21582-18 B.Braun Medical S.A Tây Ban Nha Chai 1.500 59.850 89.775.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
4 2023G1BS.0007 PP2300267950 Alcaine 0.5% Proparacain hydroclorid 5mg/ml-15ml Nhỏ mắt Dung dịch nhỏ mắt Hộp 1 lọ 15ml Nhóm 1 30 VN-21093-18 SA Alcon-Couvreur NV Belgium Lọ 2.744 39.380 108.058.720 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
5 2023G1BS.0009 PP2300267952 Neostigmine-hameln Neostigmin metylsulfat 0,5mg/1ml-1ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 10 ống 1ml Nhóm 1 24 VN-22085-19 Siegfried Hameln GmbH  Đức Ống 20.590 12.800 263.552.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương Codupha
6 2023G1BS.0015 PP2300267958 A.T Ibuprofen Syrup Ibuprofen 100mg/5ml Uống Hỗn dịch uống Hộp 20, 30, 50 ống x 5ml Nhóm 4 24 VD-25631-16 Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên Việt Nam Ống 16.000 2.919 46.704.000 540 ngày Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Hồng Đức
7 2023G1BS.0016 PP2300267959 Loxecam Meloxicam 7,5 mg Uống Viên nang cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 893110065123 Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera Việt Nam Viên 52.000 630 32.760.000 540 ngày Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn
8 Bitmap
2023G1BS.0017
PP2300267960 Reumokam Meloxicam 15mg/1,5ml-1,5ml Tiêm Dung dịch tiêm Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Hộp 5 ống 1,5ml
Nhóm 2 24 VN-15387-12 Farmak JSC  Ukraine Ống 750 19.800 14.850.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm MEZA
9 2023G1BS.0018 PP2300267961 Vinphaxicam Meloxicam 7,5mg Uống Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-16309-12 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Viên 10.000 176 1.760.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc
10 2023G1BS.0019 PP2300267962 Morphin 30mg Morphin sulfat 30mg Uống Viên nang cứng Hộp 3 vỉ x 7 viên Nhóm 4 36 VD-19031-13 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Việt Nam Viên 26.000 7.150 185.900.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
11 2023G1BS.0020 PP2300267963 Kernadol 650mg Tablets Paracetamol (acetaminophen) 650mg Uống Viên nén Hộp 4 vỉ x 10 viên Nhóm 1 48 VN-22886-21 Kern Pharma S.L. Spain Viên 1.206.000 1.000 1.206.000.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại và thiết bị y tế HP
12 2023G1BS.0021 PP2300267964 Partamol Tab. Paracetamol 500mg Uống Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm 1 60 VD-23978-15 Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên 115.000 480 55.200.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Linh
13 2023G1BS.0022 PP2300267965 Dopagan 500mg Paracetamol 500mg Uống Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm 3 48 VD-26461-17 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Việt Nam Viên 3.625.000 231 837.375.000 540 ngày Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
14 2023G1BS.0027 PP2300267970 SaViDrinate Acid alendronic (dưới dạng Alendronat natri 91,35mg) + Colecalciferol 70mg + 2800IU Uống Viên sủi bọt Hộp 1 vỉ xé x 4 viên, hộp 3 vỉ xé x 4 viên, hộp 5 vỉ xé x 4 viên Nhóm 2 36 VD-28041-17 Công ty cổ phần dược phẩm SaVi Việt Nam Viên 1.500 58.000 87.000.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại và Dược phẩm Kim Long
15 2023G1BS.0028 PP2300267971 Bilastin DWP 20mg Bilastin 20mg Uống Viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD3-200-22 Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar Việt Nam Viên 5.000 6.993 34.965.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An
16 2023G1BS.0029 PP2300267972 Mequitazin DWP 3mg Mequitazin 3mg Uống Viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-35951-22 Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar Việt Nam Viên 50.000 1.491 74.550.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An
17 2023G1BS.0030 PP2300267973 Demoferidon Deferoxamine mesylate 500mg Tiêm Thuốc bột pha dung dịch tiêm truyền Hộp 10 lọ Nhóm 1 48 VN-21008-18 Demo S.A. Pharmaceutical Industry Greece Lọ 25.000 165.000 4.125.000.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm RIGHMED
18 2023G1BS.0031 PP2300267974 Ephedrine Aguettant 30mg/ml Ephedrin hydroclorid 30mg/ml-1ml Tiêm truyền tĩnh mạch Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Hộp 10 ống x 01ml Nhóm 1 36 VN-19221-15 Laboratoire Aguettant Pháp Ống 22.800 57.750 1.316.700.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
19 2023G1BS.0033 PP2300267976 Vinluta 1200 Glutathion 1200mg Tiêm Bột đông khô pha tiêm Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
   
 
 
 
Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp 5 lọ; Hộp 10 lọ
Nhóm 4 36 VD-29909-18 Bitmap
Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam Lọ 5.000 195.000 975.000.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại và thiết bị y tế HP
20 2023G1BS.0034 PP2300267977 4.2% w/v Sodium Bicarbonate Natri bicarbonate 10,5g/250ml-250ml Tiêm truyền Dung dịch tiêm truyền Hộp 10 chai x 250ml Nhóm 1 24 VN-18586-15 B. Braun Melsungen AG Germany Chai 200 95.000 19.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
21 2023G1BS.0036 PP2300267979 BFS-Noradrenaline 10mg Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) 10mg/10ml-10ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 10 lọ x 10ml Nhóm 4 24 VD-26771-17 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Lọ 100 145.000 14.500.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
22 2023G1BS.0037 PP2300267980 Tegretol CR 200 Carbamazepine 200mg Uống Viên nén bao phim giải phóng có kiểm soát Hộp 5 vỉ x 10 viên Nhóm 1 24 VN-18777-15 Novartis Farma S.p.A. Ý Viên 6.200 2.604 16.144.800 540 ngày Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2
23 2023G1BS.0041 PP2300267984 SM. Amoxicillin Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 1000mg Uống Viên nén phân tán Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-35715-22 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Việt Nam Viên 300.000 4.200 1.260.000.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam
24 2023G1BS.0042 PP2300267985 Fabamox 1g Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) 1000mg Uống Viên nén bao phim Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm 3 36 VD-23035-15 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco Việt Nam Viên 210.000 3.486 732.060.000 540 ngày Công ty Cổ phần Thương mại Famed
25 2023G1BS.0043 PP2300267986 Bilclamos 312.5mg Amoxicillin + Acid clavulanic (250mg + 62,5mg)/5ml-100ml Uống Bột pha hỗn dịch uống Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Hộp 1 lọ 100ml
Nhóm 2 36 VN-21813-19 Bilim llac Sanayi Ve Ticaret A..S  Thổ Nhĩ Kỳ Lọ 10.000 175.000 1.750.000.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại và thiết bị y tế HP
26 2023G1BS.0045 PP2300267988 Mecatam 400/57 Amoxicilin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) + acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat) 400mg + 57mg Uống Viên nén nhai Hộp 1 túi x 2 vỉ x 10 viên. Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên Nhóm 4 24 VD-35938-22 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Việt Nam Viên 20.000 9.996 199.920.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An
27 2023G1BS.0048 PP2300267991 Nerusyn 750 Ampicilin + Sulbactam 500mg + 250mg Tiêm Bột pha tiêm Hộp 10 lọ Nhóm 2 24 VD-26160-17 Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương Việt Nam Lọ 50.000 31.500 1.575.000.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam
28 2023G1BS.0049 PP2300267992 Emipexim 2g Cefepim (dưới dạng Cefepim hydroclorid + L-Arginin) 2g Tiêm Bột pha tiêm Hộp 1 lọ, 10 lọ x 2g Nhóm 4 36 VD-34844-20 Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Công ty Cổ phần Trust Farma Quốc tế
Việt Nam Lọ 10.000 60.000 600.000.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Trang
29 2023G1BS.0050 PP2300267993 Imexime 50 Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) 50mg Uống Thuốc bột pha hỗn dịch uống Hộp 12 gói x 1g Nhóm 2 24 VD-31116-18 Chi nhánh 3-Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương Việt Nam Gói 269.000 5.000 1.345.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Gonsa
30 2023G1BS.0054 PP2300267997 Tenamyd-Cefotaxime 500 Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim sodium) 0,5g Tiêm, Tiêm truyền Thuốc bột pha tiêm Hộp 10 lọ Nhóm 1 24 VD-19446-13 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd Việt Nam Lọ 5.000 12.000 60.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Bách Linh
31 2023G1BS.0055 PP2300267998 Imedoxim 100 Cefpodoxim 100mg Uống Thuốc cốm pha hỗn dịch uống Hộp 12 gói x 1g Nhóm 2 24 VD-32835-19 Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương Việt Nam Gói 135.000 9.000 1.215.000.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại và thiết bị y tế HP
32 2023G1BS.0056 PP2300267999 Cefidax 200mg Ceftibuten (dưới dạng Ceftibuten dihydrat) 200 mg Uống Viên nang cứng Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Hộp 1 vỉ, hộp 2 vỉ x 4 viên
Nhóm 2 36 VD-33766-19 Công ty cổ phần Pymepharco Việt Nam Viên 10.000 50.400 504.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Quảng Trị
33 2023G1BS.0059 PP2300268002 Eyrus Ophthalmic Suspension Polymycin B sulfate + Neomycin sulfate + Dexamethason (60.000IU + 35mg + 10mg)/10ml-10ml Nhỏ mắt Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Hỗn dịch nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 10ml Nhóm 2 24 VN-21337-18 Samil Pharm. Co., Ltd Korea Lọ 13.780 58.800 810.264.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ du lịch Mây Vàng
34 2023G1BS.0060 PP2300268003 Maxitrol Dexamethason + Neomycin sulfat + Polymyxin B sulfat (1mg + 3500IU + 6000IU)/g-3,5g Tra mắt Thuốc mỡ tra mắt Hộp 1 tuýp 3,5g Nhóm 1 36 VN-21925-19 SA Alcon-Couvreur NV Belgium Tuýp 10.000 51.900 519.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
35 2023G1BS.0062 PP2300268005 Metodex SPS Tobramycin + Dexamethason (0,3% + 0,1%) (kl/tt)-7ml Nhỏ mắt Hỗn dịch nhỏ mắt Hộp 1 lọ 7ml Nhóm 4 24 VD-23881-15 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Việt Nam Lọ 1.000 35.000 35.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Tập Đoàn Merap
36 2023G1BS.0063 PP2300268006 Metronidazol 250mg Metronidazol 250mg Uống Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-22945-15 Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam Viên 403.600 138 55.696.800 540 ngày Công ty cổ phần thương mại Minh Dân
37 2023G1BS.0064 PP2300268007 Metronidazol DWP 375mg Metronidazol 375mg Uống Viên nang cứng Hộp 06 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-35847-22 Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar Việt Nam Viên 549.000 483 265.167.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An
38 2023G1BS.0066 PP2300268009 Enclacin 250mg Clarithromycin 250mg Uống Viên nén bao phim Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên Nhóm 3 48 VD-33808-19 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Việt Nam Viên 5.000 3.570 17.850.000 540 ngày Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
39 2023G1BS.0067 PP2300268010 Agiclari 500 Clarithromycin 500mg Uống Viên nén bao phim Hộp 2 vỉ x 5 viên Nhóm 3 36 VD-33368-19 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Việt Nam Viên 5.000 2.037 10.185.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Ba Đình
40 2023G1BS.0068 PP2300268011 Ciprofloxacin 500mg Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydroclorid) 500mg Uống Viên nén bao phim Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-22942-15 Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam Viên 10.000 638 6.380.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại Minh Dân
41 2023G1BS.0069 PP2300268012 Ofloxacin-POS 3mg/ml Ofloxacin 3mg/ml-5ml Nhỏ mắt Dung dịch nhỏ mắt Hộp 1 lọ 5ml Nhóm 1 24 VN-20993-18 URSAPHARM Arzneimittel GmbH Germany Lọ 5.000 52.900 264.500.000 540 ngày Công ty Cổ phần Thương mại Famed
42 2023G1BS.0070 PP2300268013 Supertrim Sulfamethoxazol + trimethoprim 400mg + 80mg Uống Thuốc bột uống Hộp 30 gói x 1,6g Nhóm 4 36 VD-23491-15 Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Việt Nam Gói 15.000 2.050 30.750.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Sông Nhuệ
43 2023G1BS.0071 PP2300268014 Voxin Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydrochlorid) 1g Tiêm truyền Bột đông khô để pha dung dịch truyền Hộp 1 lọ Nhóm 1 24 VN-20983-18 Vianex S.A-Plant C' Greece Lọ 7.000 84.483 591.381.000 540 ngày Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Thái An
44 2023G1BS.0072 PP2300268015 Tonios - 0,5 Entecavir 0,5mg Uống Viên nén bao phim Hộp 4 vỉ x 7 viên Nhóm 2 36 VD3-44-20 Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú Việt Nam Viên 15.000 18.500 277.500.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại và thiết bị y tế HP
45 2023G1BS.0073 PP2300268016 Caspofungin Acetate for injection 50mg/Vial Caspofungin (dưới dạng Caspofungin acetate) 50mg Tiêm truyền tĩnh mạch Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền Hộp 1 lọ Nhóm 2 24 VN-21276-18 Gland Pharma Limited Ấn Độ  Lọ 50 4.480.000 224.000.000 540 ngày Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức
46 2023G1BS.0074 PP2300268017 Zolmed 150 Fluconazol 150mg Uống Viên nang cứng Hộp 1 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-20723-14 Công ty TNHH Dược phẩm Glomed Việt Nam Viên 100 1.600 160.000 540 ngày Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2
47 2023G1BS.0077 PP2300268020 Bortezomib Biovagen Bortezomib 1mg Tiêm tĩnh mạch Bột đông khô pha dung dịch tiêm tĩnh mạch Hộp 1 lọ Nhóm 1 36 VN3-274-20 -Cơ sở sản xuất, đóng gói sơ cấp: Oncomed Manufacturing a.s
- Cơ sở đóng gói thứ cấp: GE pharmaceuticals Ltd
- Cơ sở xuất xưởng: Synthon Hispania S.L 
-Cơ sở xuất xưởng,đóng gói sơ cấp: Séc
- Cơ sở đóng gói thứ cấp: Bulgari
- Cơ sở xuất xưởng: Tây Ban Nha
Lọ 30 4.980.000 149.400.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Việt - Pháp
48 2023G1BS.0078 PP2300268021 Busulfan Injection Busulfan 60mg/10ml Tiêm truyền tĩnh mạch Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền Hộp 1 lọ 10ml Nhóm 2 24 VN3-345-21 Fresenius Kabi Oncology Limited Ấn Độ Lọ 50 3.570.000 178.500.000 540 ngày Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2
49 2023G1BS.0079 PP2300268022 Naproplat Carboplatin 150mg/15ml Tiêm truyền Dung dịch tiêm truyền Hộp 1 lọ 15ml Nhóm 2 24 VN3-342-21 Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. India Lọ 1.000 295.050 295.050.000 540 ngày Công ty Cổ phần VILOGI
50 2023G1BS.0081 PP2300268024 Bocartin 150 Carboplatin 150mg/15ml Tiêm/Tiêm truyền Dung dịch tiêm Hộp 1 lọ 15ml Nhóm 4 24 VD-21239-14 Công ty cổ phần Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Việt Nam Lọ 5.000 259.980 1.299.900.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
51 2023G1BS.0083 PP2300268026 4-Epeedo-50 Epirubicin hydrochlorid 50mg Tiêm truyền Bột đông khô pha tiêm Hộp 1 lọ Nhóm 2 24 VN3-287-20 Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. India Lọ 500 327.000 163.500.000 540 ngày Công ty Cổ phần VILOGI
52 2023G1BS.0085 PP2300268028 Biluracil 500 Fluorouracil Mỗi lọ 10ml chứa: 500mg Tiêm/Tiêm truyền Dung dịch tiêm Hộp 1 lọ 10ml Nhóm 4 24 VD-28230-17 Công ty cổ phần Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Việt Nam Lọ 5.000 42.000 210.000.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
53 2023G1BS.0086 PP2300268029 Canpaxel 30 Paclitaxel 30mg/5ml Truyền tĩnh mạch Dung dịch tiêm Hộp 1 lọ 5ml Nhóm 4 24 VD-21631-14 Công ty cổ phần Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Việt Nam Lọ 1.000 118.986 118.986.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
54 2023G1BS.0087 PP2300268030 Pemetrexed biovagen Pemetrexed 100mg Truyền tĩnh mạch Bột đông khô pha dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
   
 
 
 
Hộp 1 lọ
Nhóm 1 36 859114086023 1. CS sản xuất, CS đóng gói sơ cấp: Oncomed Manufacturing a.s.
2. CS đóng gói thứ cấp: GE Pharmaceutical Ltd
3. CS xuất xưởng: Synthon Hispania S.L
1. CS sản xuất, CS đóng gói sơ cấp: Séc
2. CS đóng gói thứ cấp: Bungary
3. CS xuất xưởng: Tây Ban Nha.
Lọ  100 3.900.000 390.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai
55 2023G1BS.0088 PP2300268031 Pemetrexed biovagen Pemetrexed 500mg Truyền tĩnh mạch Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Hộp 1 lọ Nhóm 1 36 VN3-362-21 1. CS sản xuất, CS đóng gói sơ cấp: Oncomed Manufacturing a.s.
2. CS đóng gói thứ cấp: GE Pharmaceutical Ltd
3. CS xuất xưởng: Synthon Hispania S.L
1. CS sản xuất, CS đóng gói sơ cấp: Czech                          2. CS đóng gói thứ cấp: Bungary           3. CS xuất xưởng: Tây Ban Nha. Lọ  50 16.747.500 837.375.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai
56 2023G1BS.0090 PP2300268033 Vinorelbine Alvogen 20mg Soft Capsules Vinorelbine (dưới dạng Vinorelbine tartrat) 20mg Uống Viên nang mềm Hộp 1 vỉ x 1 viên Nhóm 2 36 VN3-378-21 Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. Nantou Plant Taiwan Viên 200 1.100.000 220.000.000 540 ngày Công ty TNHH Intercontinental Pharma Việt Nam 
57 2023G1BS.0091 PP2300268034 Vinorelbine Alvogen 80mg Soft Capsules Vinorelbine (dưới dạng Vinorelbine tartrat) 80mg Uống Viên nang mềm Hộp 1 vỉ x 1 viên Nhóm 2 36 VN3-379-21 Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. Nantou Plant Taiwan Viên 50 4.100.000 205.000.000 540 ngày Công ty TNHH Intercontinental Pharma Việt Nam 
58 2023G1BS.0094 PP2300268037 Diphereline P.R. 11.25mg Triptorelin (dưới dạng Triptorelin pamoate) 11,25mg Tiêm Bột và dung môi pha thành dịch treo tiêm bắp hay tiêm dưới da, dạng phóng thích kéo dài 3 tháng Hộp chứa 1 lọ thuốc, 1 ống dung môi, 1 bơm tiêm và 3 kim tiêm Nhóm 1 36 VN-21034-18 Ipsen Pharma Biotech France Lọ 80 7.700.000 616.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
59 2023G1BS.0096 PP2300268039 Mycokem capsules 250mg Mycophenolat mofetil 250mg Uống Viên nang cứng Hộp 1 vỉ x 10 viên Nhóm 2 24 VN-18134-14 Alkem Laboratories Limited India Viên 15.000 9.480 142.200.000 540 ngày Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Hồng Đức
60 2023G1BS.0098 PP2300268041 Alfusin 2.5 Alfuzosin HCl 2,5mg uống Viên nén bao phim Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-34172-20 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Nghệ An Việt Nam viên 8.000 3.450 27.600.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Hà Đông
61 2023G1BS.0099 PP2300268042 Solifenacin DWP 10mg Solifenacin succinate 10 mg Uống Viên nén bao phim Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm 4 24 VD-35363-21 Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar Việt Nam Viên 10.000 11.991 119.910.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An
62 2023G1BS.0100 PP2300268043 Syndopa 275 Levodopa + Carbidopa (dưới dạng Carbidopa anhydrous 25mg) 250mg + 26,855mg (dưới dạng Carbidopa anhydrous 25mg) Uống Viên nén Hộp 5 vỉ x 10 viên Nhóm 5 48 VN-22686-20 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. India Viên 100.000 3.300 330.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
63 2023G1BS.0101 PP2300268044 Fogyma Sắt nguyên tố (dưới dạng Sắt (III) Hydroxyd Polymaltose) 50mg/10ml Uống Dung dịch uống Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 8 vỉ, 10 vỉ x 5 ống nhựa/vỉ x 10ml/ống Nhóm 4 36 VD-22658-15 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Ống 8.000 7.500 60.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Hồng Đức
64 2023G1BS.0102 PP2300268045 Atiferole Sắt Protein succinylate (tương đương 40 mg Fe3+) 800mg/15ml-30ml Uống Dung dịch uống Hộp 1 chai x 30ml Nhóm 4 36 VD-34133-20 Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên Việt Nam chai 3.080 37.989 117.006.120 540 ngày Công ty Cổ phần thương mại Dược phẩm Sơn Hải
65 2023G1BS.0104 PP2300268047 Heparin-Belmed Heparin natri 5000UI/ml-5ml Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch, tiêm dưới da Dung dịch tiêm, truyền tĩnh mạch, tiêm dưới da Hộp 5 lọ Nhóm 2 36 VN-18524-14 Belmedpreparaty RUE Belarus Lọ 28.000 147.000 4.116.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược Tiến Thành
66 2023G1BS.0106 PP2300268049 Immunine 600 Human Coagulation Factor IX 600IU Tiêm tĩnh mạch Bột pha dung dịch tiêm hoặc truyền tĩnh mạch Mỗi kit chứa: 1 Iọ bột + 1 Iọ nước cất pha tiêm 5ml + 1 kit để pha loãng và tiêm Nhóm 1 24 QLSP-1062-17 Takeda Manufacturing Austria AG Áo Lọ 70 4.788.000 335.160.000 540 ngày Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2
67 2023G1BS.0108 PP2300268051 Neutromax Filgrastim (r-met-Hu-G-CSF) 300mcg/1ml-1ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 1 lọ 1ml Nhóm 5 24 QLSP-0804-14 Bio Sidus S.A. Argentina Lọ 1.000 153.000 153.000.000 540 ngày Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Thái An
68 2023G1BS.0109 PP2300268052 Diltiazem DWP 30mg Diltiazem hydroclorid 30mg Uống Viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 893110058423 Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar Việt Nam Viên 51.000 945 48.195.000 540 ngày Công ty TNHH Dược phẩm Stabled
69 2023G1BS.0111 PP2300268054 A.T Nitroglycerin inj Nitroglycerin (dưới dạng Nitroglycerin 5% trong Propylen glycol) 5mg/5ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 5, 10, 20 ống x 5ml Nhóm 4 24 VD-25659-16 Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên Việt Nam Ống 3.150 49.650 156.397.500 540 ngày Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Hồng Đức
70 2023G1BS.0114 PP2300268057 Pecrandil 10 Nicorandil 10mg Uống Viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm 4 24 VD-30394-18 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây  Việt Nam Viên 60.000 2.982 178.920.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An
71 2023G1BS.0115 PP2300268058 Medifox 80 Sotalol hydroclorid 80mg Uống Viên nén Hộp 4 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-26223-17 Công ty cổ phần Dược Phẩm OPV Việt Nam Viên 50.000 3.150 157.500.000 540 ngày Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Thái An
72 2023G1BS.0116 PP2300268059 Cordamil 40 mg Verapamil hydrochloride 40mg Uống Viên nén bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm 1 24 VN-23264-22 S.C. AC Helcor S.R.L Romania Viên 50.000 4.000 200.000.000 540 ngày Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Thái An
73 2023G1BS.0117 PP2300268060 Cordamil 80 mg Verapamil hydrochloride 80mg Uống Viên nén bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm 1 48 VN-23265-22 S.C. AC Helcor S.R.L Romania Viên 20.000 6.000 120.000.000 540 ngày Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Thái An
74 2023G1BS.0120 PP2300268063 Hyvalor plus Valsartan + Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besilate) 160mg + 10mg Uống Viên nén bao phim Hộp 03 vỉ x 10 viên Nhóm 3 24 VD-35616-22 Công ty TNHH United International Pharma Việt Nam Viên 10.000 15.600 156.000.000 540 ngày Công ty cổ phần O2 Việt Nam
75 2023G1BS.0121 PP2300268064 Hyvalor plus Valsartan + Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besilate) 80mg + 5mg Uống Viên nén bao phim Hộp 03 vỉ x 10 viên Nhóm 3 24 VD-35617-22 Công ty TNHH United International Pharma Việt Nam Viên 20.000 8.600 172.000.000 540 ngày Công ty cổ phần O2 Việt Nam
76 2023G1BS.0122 PP2300268065 Bisoprolol Plus DWP 10/6,25mg Bisoprolol fumarat + hydroclorothiazid 10mg+6,25mg Uống Viên nén bao phim Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 893110058123 Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar Việt Nam Viên 120.000 945 113.400.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An
77 2023G1BS.0123 PP2300268066 Hypedalat Lacidipin 4mg Uống Viên nén bao phim Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-34192-20 Công ty CPDP Me di sun Việt Nam Viên 100.000 1.365 136.500.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Sông Nhuệ
78 2023G1BS.0124 PP2300268067 Lisiplus HCT 10/12.5 Lisinopril (dưới dạng lisinopril dihydrate 10,89mg) + Hydrochlorothiazide 10mg + 12,5mg Uống Viên nén Hộp 3, 6 vỉ x 10 viên Nhóm 1 36 VD-17766-12 Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên 50.000 3.000 150.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Hồng Đức
79 2023G1BS.0125 PP2300268068 Agilosart-H 100/25 Losartan kali + Hydroclorothiazid 100mg + 25mg Uống Viên nén bao phim Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-29652-18 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Việt Nam Viên 100.000 2.436 243.600.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại Y Dược SKT
80 2023G1BS.0126 PP2300268069 Methyldopa 250mg Methyldopa 250mg Uống Viên nén bao phim Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-21013-14 Bitmap Bitmap
       
   
Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên
Việt Nam Viên 13.000 630 8.190.000 540 ngày Công ty cổ phần Traphaco
81 2023G1BS.0128 PP2300268071 Cordaflex Nifedipine 20mg Uống Viên nén bao phim giải phóng chậm Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm 1 48 VN-14666-12 Egis Pharmaceuticals Private Limited Company Hungary Viên 308.460 1.450 447.267.000 540 ngày Công ty TNHH Dược phẩm U.N.I Việt Nam 
82 2023G1BS.0130 PP2300268073 Nifehexal 30 LA Nifedipin 30mg 30mg Uống Viên nén bao phim tác dụng kéo dài Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm 1 24 VN-19669-16 Lek Pharmaceuticals d.d, Slovenia Viên 25.000 3.079 76.975.000 540 ngày Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2
83 2023G1BS.0131 PP2300268074 Beatil 4mg/5mg (Xuất xưởng: Gedeon Richter Plc.; Đ/c: Gyomroi út 19-21, Budapest, 1103, Hungary) Perindopril tert- butylamin + Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besylat) 4mg + 5mg Uống Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm 1 36 VN-20510-17 Gedeon Richter Polska Sp. zo.o Poland Viên 42.310 4.050 171.355.500 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
84 2023G1BS.0132 PP2300268075 VT-Amlopril 4mg/10mg Perindopril tert-butylamin + Amlodipin 4mg + 10mg Uống Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm 3 36 VN-22964-21 USV Private Limited Ấn Độ Viên 30.000 4.980 149.400.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Hải Minh
85 2023G1BS.0133 PP2300268076 Kozemix Perindopril erbumin + Indapamid 8mg + 2,5mg Uống Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-33575-19 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 Việt Nam Viên 23.000 3.450 79.350.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam
86 2023G1BS.0134 PP2300268077 Telmisartan OD DWP 40 Telmisartan 40mg Uống Viên nén phân tán Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm 4 24 VD-35746-22 Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar Việt Nam Viên 100.000 1.491 149.100.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An
87 2023G1BS.0135 PP2300268078 Agimstan-H 80/25 Telmisartan + Hydroclorothiazid 80mg + 25mg Uống Viên nén Hộp 4 vỉ x 7 viên Nhóm 4 36 VD-30274-18 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Việt Nam Viên 130.000 2.100 273.000.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Ba Đình
88 2023G1BS.0136 PP2300268079 Valsartan cap DWP 80mg Valsartan 80mg Uống Viên nang cứng Hộp 06 vỉ x 10 viên Nhóm 4 24 VD-35593-22 Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar Việt Nam Viên 1.135.000 1.995 2.264.325.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An
89 2023G1BS.0137 PP2300268080 SaVi Valsartan Plus HCT 80/12.5 Valsartan + hydroclorothiazid 80mg + 12,5mg Uống Viên nén bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm 3 36 VD-23010-15 Công ty cổ phần dược phẩm SaVi Việt Nam Viên 100.000 7.450 745.000.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại và Dược phẩm Kim Long
90 2023G1BS.0138 PP2300268081 Dobutamin 250mg/50ml Dobutamin 250mg/50ml-50ml Tiêm truyền Dung dịch tiêm truyền Hộp 01 lọ x 50ml Nhóm 4 24 893110155723 Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam Lọ 200 79.000 15.800.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại Minh Dân
91 2023G1BS.0140 PP2300268083 Priminol Milrinon 10mg/10ml Tiêm truyền Dung dịch tiêm Hộp 10 ống x 10ml Nhóm 4 48 VD3-61-20 Công ty cổ phần Pymepharco Việt Nam Ống 90 960.000 86.400.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Quảng Trị
92 2023G1BS.0142 PP2300268085 Cledigis Rivaroxaban 20mg Uống Viên nén bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-36219-22 Bitmap Bitmap
       
   
Công ty TNHH DRP Inter
Việt Nam Viên 10.000 17.178 171.780.000 540 ngày Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế thành phố Hồ Chí Minh
93 2023G1BS.0144 PP2300268087 Zafular Bezafibrate 200mg Uống Viên nén bao phim Hộp 5 vỉ x 10 viên Nhóm 1 36 VN-19248-15 Medochemie Ltd - Central Factory  Cyprus Viên 226.890 4.500 1.021.005.000 540 ngày Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Hồng Đức
94 2023G1BS.0145 PP2300268088 Ocevytor 10/10 Simvastatin + Ezetimib 10mg+10mg Uống Viên nang cứng Hộp 2 túi x 5 vỉ x 10 viên, Hộp 1 túi x 5 vỉ x 10 viên Nhóm 4 24 VD-33765-19 Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam Việt Nam Viên 115.000 5.790 665.850.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại và thiết bị y tế HP
95 2023G1BS.0150 PP2300268093 Fucidin H Fusidic acid + Hydrocortisone acetate (20mg/g + 10mg/g)-15g Dùng ngoài Bitmap
Kem
Hộp 1 tuýp x 15g Nhóm 1 36 VN-17473-13 LEO Laboratories Limited Ireland Tuýp 1.200 97.130 116.556.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
96 2023G1BS.0151 PP2300268094 Tyrosur Gel Tyrothricin 5mg/5g Bôi ngoài da Gel bôi ngoài da Hộp 1 tuýp 5g Nhóm 1 36 VN-22211-19 Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG Germany Tuýp 5.000 63.000 315.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Sông Nhuệ
97 2023G1BS.0153 PP2300268096 BFS-Furosemide 40mg/4ml Furosemid 40mg/4ml Tiêm Dung dịch tiêm Ống nhựa 4ml, 1 ống nhựa/túi nhôm. Hộp 10 túi nhôm Nhóm 4 24 VD-25669-16 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Ống 117.050 9.450 1.106.122.500 540 ngày Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Hồng Đức
98 2023G1BS.0155 PP2300268098 Spironolacton Tab DWP 50mg Spironolacton 50mg Uống Viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 893110058823 Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar Việt Nam Viên 56.000 1.512 84.672.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An
99 2023G1BS.0156 PP2300268099 Famogast Famotidin 40mg Uống Viên nén bao phim Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhóm 1 36 VN-20054-16 Pharmaceutical Works Polpharma S.A. Ba Lan Viên 447.850 2.898 1.297.869.300 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam
100 2023G1BS.0157 PP2300268100 Quamatel Famotidin 20mg Tiêm Bột pha tiêm Hộp 5 lọ bột và 5 ống chứa 5ml dung môi pha tiêm Nhóm 1 36 VN-20279-17 Gedeon Richter Plc Hungary Lọ 37.000 59.000 2.183.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
101 2023G1BS.0159 PP2300268102 Scolanzo Lansoprazol 15mg uống Viên nang bao tan trong ruột Hộp 4 vỉ x 7 viên Nhóm 1 24 VN-21360-18 Laboratorios Liconsa, S.A Tây Ban Nha Viên 159.000 5.000 795.000.000 540 ngày Công ty TNHH thương mại Nam Đồng
102 2023G1BS.0160 PP2300268103 Apigel-Plus Nhôm hydroxyd + Magnesi hydroxyd + Simethicon (80mg+80mg+8mg)/ml-10ml Uống Hỗn dịch uống Hộp 30 gói x 10ml Nhóm 4 36 VD-33983-20 Công ty cổ phần dược Apimed Việt Nam Gói 276.220 3.990 1.102.117.800 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Dược phẩm Minh Quân
103 2023G1BS.0161 PP2300268104 Becolugel-S Dried aluminium hydroxide gel (tương đương 0,4g Aluminium oxide) + Magnesium hydroxide + Simethicon (dưới dạng Simethicon emulsion 30%) (800mg + 800,4mg + 0,08g)/10ml-10ml Uống Hỗn dịch uống Hộp 20 gói x 10ml Nhóm 4 24 VD3-103-21 Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre Việt Nam Gói 55.000 3.700 203.500.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
104 2023G1BS.0162 PP2300268105 Nizatidin DWP 75mg Nizatidin 75mg Uống Viên nang cứng Hộp 06 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-35849-22 Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar Việt Nam Viên 50.000 1.995 99.750.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An
105 2023G1BS.0163 PP2300268106 Omevin Omeprazol (dưới dạng Omeprazol natri) 40mg Tiêm Thuốc bột đông khô pha tiêm Hộp 10 lọ Nhóm 4 24 VD-25326-16 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Lọ 11.000 5.979 65.769.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc
106 2023G1BS.0166 PP2300268109 Esogas Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol natri) 40mg Tiêm Bột đông khô pha tiêm Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 5ml Nhóm 4 36 VD-29952-18 Công ty cổ phần Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Việt Nam Lọ 12.000 8.883 106.596.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
107 2023G1BS.0167 PP2300268110 Nolpaza 20mg Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazole natri sesquihydrate) 20mg uống Viên nén kháng dịch dạ dày Hộp 2 vỉ x 14 viên Nhóm 1 36 VN-22133-19 KRKA, d.d., Novo mesto Slovenia Viên 40.000 6.290 251.600.000 540 ngày Công ty TNHH thương mại Nam Đồng
108 2023G1BS.0171 PP2300268114 Agimoti Domperidon 5mg/5ml Uống Hỗn dịch uống Hộp 10 gói x 5ml Nhóm 4 24 VD-17880-12 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Việt Nam Gói 7.000 1.050 7.350.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Ba Đình
109 2023G1BS.0172 PP2300268115 Ondansetron Kabi 2mg/ml Ondansetron (dưới dạng Ondansetron hydroclorid dihydrat) 8mg/4ml Tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm truyền tĩnh mạch sau khi pha loãng thuốc Dung dịch tiêm Hộp 5 ống x 4ml Nhóm 1 48 VN-21733-19 Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A Bồ Đào Nha Ống 6.700 17.710 118.657.000 540 ngày Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2
110 2023G1BS.0173 PP2300268116 Atozone-S Ondansetron (dưới dạng Ondansetron hydrochloride) 8mg/4ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 5 ống x 4ml Nhóm 5 24 VN-20307-17 M/S Samrudh Pharmaceuticals Pvt., Ltd India Ống 24.000 7.000 168.000.000 540 ngày Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn
111 2023G1BS.0176 PP2300268119 Smecgim Dioctahedral smectite 3000mg Uống Thuốc bột pha hỗn dịch uống Hộp 30 gói x 3,76g Nhóm 4 24 VD-25616-16 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Việt Nam Gói 10.000 3.400 34.000.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại Y Dược SKT
112 2023G1BS.0180 PP2300268123 Tphgold L-Ornithin - L-aspartat 3g Uống Thuốc bột uống Hộp 20 gói x 4g Nhóm 4 36 VD-32312-19 Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông - (TNHH) Việt Nam Gói 20.000 23.500 470.000.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại và thiết bị y tế HP
113 2023G1BS.0181 PP2300268124 Octreotide Octreotid (dưới dạng Octreotide acetate) 0,1mg/ml-1ml Tiêm/ Tiêm truyền Dung dịch tiêm hoặc Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền Hộp 10 ống 1ml Nhóm 1 36 VN-19094-15 Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A. (Bioindustria L.I.M)  Italy Ống 1.000 92.500 92.500.000 540 ngày Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Thái An
114 2023G1BS.0184 PP2300268127 Asbesone Betamethason (dưới dạng Betamethason dipropionat) 0,5mg/1g-30g Dùng ngoài Kem bôi ngoài da Hộp 1 tuýp 30g Nhóm 2 36 VN-20447-17 Replek Farm Ltd. Skopje Macedonia Tuýp 1.100 61.500 67.650.000 540 ngày Công ty cổ phần VADPHARMA
115 2023G1BS.0185 PP2300268128 Decolic Trimebutin (dưới dạng Trimebutin maleat) 24mg Uống Bột pha hỗn dịch uống Hộp 20 gói x 1,15g Nhóm 4 36 VD-19304-13 Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 Việt Nam Gói 17.670 2.100 37.107.000 540 ngày Công ty Cổ phần Gonsa
116 2023G1BS.0186 PP2300268129 Ursodeoxycholic DWP 450mg Acid ursodeoxycholic 450mg Uống Viên nén bao phim Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 893110004823 Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar Việt Nam Viên 5.000 16.989 84.945.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An
117 2023G1BS.0187 PP2300268130 Valgesic 10 Hydrocortison 10mg Uống Viên nén Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-34893-20 Công ty cổ phần Dược phẩm Me Di Sun Việt Nam Viên 4.000 4.999 19.996.000 540 ngày Công ty TNHH Benephar
118 2023G1BS.0188 PP2300268131 Progesterone injection BP 25mg Progesterone 25mg/ml-1ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 10 ống 1ml Nhóm 1 48 VN-16898-13 Panpharma GmbH Đức Ống 10.700 18.900 202.230.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
119 2023G1BS.0189 PP2300268132 Utrogestan 100mg Progesterone (dạng hạt mịn) 100mg Uống, đặt âm đạo Viên nang mềm Hộp 2 vỉ x 15 viên Nhóm 1 36 VN-19019-15 Sản xuất bán thành phẩm: Capsugel Ploermel; Đóng gói, kiểm nghiệm và xuất xưởng: Besins Manufacturing Belgium CSSX: Pháp; đóng gói: Bỉ Viên 9.000 7.424 66.816.000 540 ngày Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2
120 2023G1BS.0190 PP2300268133 Utrogestan 200mg Progesterone (dạng hạt mịn) 200mg Uống, đặt âm đạo Viên nang mềm Hộp 15 viên (1 vỉ 7 viên + 1 vỉ 8 viên) Nhóm 1 36 VN-19020-15 Sản xuất bán thành phẩm: Capsugel Ploermel; Đóng gói, kiểm nghiệm và xuất xưởng: Besins Manufacturing Belgium CSSX bán thành phẩm: Pháp; Đóng gói, kiểm nghiệm, xuất xưởng: Bỉ Viên 17.000 14.848 252.416.000 540 ngày Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2
121 2023G1BS.0193 PP2300268136 Staclazide 80 Gliclazid 80mg Uống Viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm 3 24 VD-35321-21 Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên 200.000 1.880 376.000.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Linh
122 2023G1BS.0194 PP2300268137 Glimsure 3 Glimepirid 3mg Uống Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm 2 36 VN-22288-19 Aurobindo Pharma Limited India Viên 663.190 1.300 862.147.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại và thiết bị y tế HP
123 2023G1BS.0195 PP2300268138 Forclamide Glimepiride 3mg Uống Viên nén dài Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-19157-13 Công ty liên doanh Meyer - BPC Việt Nam Viên 100.000 850 85.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
124 2023G1BS.0196 PP2300268139 Perglim M-2 Glimepiride + Metformin hydrochloride 2mg + 500mg Uống Viên nén phóng thích chậm Hộp 5 vỉ x 20 viên Nhóm 3 24 VN-20807-17 Inventia Healthcare Limited India Viên 3.910.060 3.000 11.730.180.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
125 2023G1BS.0197 PP2300268140 THcomet - GP2 Glimepirid + metformin 2mg+500mg Uống Viên nén bao phim giải phóng kéo dài Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm 4 24 893110001723 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco Việt Nam Viên 200.000 3.000 600.000.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại và thiết bị y tế HP
126 2023G1BS.0198 PP2300268141 Fordia MR Metformin hydroclorid 500mg Uống Viên nén bao phim phóng thích có kiểm soát Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm 4 24 VD-30178-18 Công ty TNHH United International Pharma Việt Nam Viên 50.000 795 39.750.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
127 2023G1BS.0199 PP2300268142 Metformin Stella 850mg Metformin hydroclorid 850mg Uống Viên nén bao phim Hộp 4 vỉ x 15 viên Nhóm 1 36 VD-26565-17 Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Viên 80.000 700 56.000.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Linh
128 2023G1BS.0200 PP2300268143 Dimobas 0,5 Repaglinid 0,5mg Uống Viên nén Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 15 viên Nhóm 4 36 VD-33377-19 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Việt Nam Viên 50.000 2.200 110.000.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại Y Dược SKT
129 2023G1BS.0201 PP2300268144 Zlatko-25 Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 25mg Uống Viên nén bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm 2 36 VD-23924-15 Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú Việt Nam Viên 50.000 6.000 300.000.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại và Dược phẩm Kim Long
130 2023G1BS.0203 PP2300268146 ProIVIG Immunoglobulin người 5%-50ml Tiêm truyền Dung dịch truyền Hộp 01 chai 50ml Nhóm 5 36 QLSP-0764-13 Reliance Life Sciences Pvt. Ltd Ấn Độ Chai 600 2.650.000 1.590.000.000 540 ngày Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Duy Anh
131 2023G1BS.0204 PP2300268147 Rivadem 1.5 mg Capsule Rivastigmine 1,5mg Uống Viên nang cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm 2 36 VN-22985-21 Torrent Pharmaceuticals Limited India Viên 50.000 18.900 945.000.000 540 ngày Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Thái An
132 2023G1BS.0206 PP2300268149 Flixonase Fluticason propionat (siêu mịn) 0,05% (w/w) Xịt mũi Hỗn dịch xịt mũi Hộp 1 chai 60 liều xịt, 50mcg/liều xịt Nhóm 1 24 VN-20281-17 Glaxo Wellcome SA Tây Ban Nha Chai 1.040 147.926 153.843.040 540 ngày Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2
133 2023G1BS.0207 PP2300268150 Atosiban Pharmidea 37.5mg/5ml Atosiban 37,5mg/5ml Tiêm truyền tĩnh mạch Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch Hộp 1 lọ x 5ml Nhóm 1 36 VN-21218-18 Sia Pharmidea Latvia Lọ 400 1.890.000 756.000.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Việt - Pháp
134 2023G1BS.0208 PP2300268151 Betosiban Atosiban (dưới dạng Atosiban acetat) 37,5mg/5ml Tiêm truyền tĩnh mạch Dung dịch đậm đặc dùng pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Hộp to x 10 hộp nhỏ x 1 lọ 5ml Nhóm 2 24 VN-22720-21 Taiwan Biotech Co., Ltd. Đài Loan Lọ 100 1.728.000 172.800.000 540 ngày Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2
135 2023G1BS.0210 PP2300268153 Bivantox inf Acid thioctic 600mg/20ml-20ml Tiêm Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền Hộp 5 lọ x 20ml Nhóm 4 36 VD-25285-16 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco Việt Nam Lọ 1.000 198.000 198.000.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại và thiết bị y tế HP
136 2023G1BS.0211 PP2300268154 Haloperidol DWP 3mg Haloperidol 3mg Uống Viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-35950-22 Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar Việt Nam Viên 5.000 399 1.995.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An
137 2023G1BS.0212 PP2300268155 Evaldez-100 Levosulpirid 100mg Uống Viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm 2 36 VD-34675-20 Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú Việt Nam Viên 5.000 6.750 33.750.000 540 ngày Công ty Cổ phần Thương mại Famed
138 2023G1BS.0214 PP2300268157 Proxetin 30 Paroxetin (tương đương paroxetin hydroclorid hemihydrat 34,14mg) 30mg Uống Viên nén bao phim Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-32341-19 Công ty liên doanh Meyer-BPC Việt Nam Viên 5.000 6.300 31.500.000 540 ngày Công ty Cổ phần Thương mại Famed
139 2023G1BS.0215 PP2300268158 Zoloft Sertraline (dưới dạng Sertraline HCL) 50mg Uống Viên nén bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm 1 60 VN-21438-18 Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Đức Viên 10.000 14.087 140.870.000 540 ngày Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2
140 2023G1BS.0216 PP2300268159 Gliatilin Choline Alfoscerate 1000mg/4ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 5 ống 4ml Nhóm 1 60 VN-13244-11 Italfarmaco SPA Ý Ống 5.200 69.300 360.360.000 540 ngày Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2
141 2023G1BS.0217 PP2300268160 Nivalin 5mg tablets Galantamin Hydrobromid 5mg Uống Viên nén Hộp 1 vỉ x 20 viên Nhóm 1 60 VN-22371-19 Sopharma AD Bulgaria viên 600.000 21.000 12.600.000.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc
142 2023G1BS.0219 PP2300268162 Pilixitam Piracetam 200mg/1ml-20ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 10 ống 20ml Nhóm 2 24 VN-22974-21 JSC "Farmak" Ukraine Ống 20.000 45.780 915.600.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tân An
143 2023G1BS.0220 PP2300268163 Diaphyllin Venosum Theophylin-ethylendiamin 240mg/5ml-5ml Tiêm Dung dịch thuốc tiêm Hộp 5 ống 5ml Nhóm 1 60 VN-19654-16 Gedeon Richter Plc Hungary Ống 19.970 17.500 349.475.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
144 2023G1BS.0221 PP2300268164 Mezaterol 20 Bambuterol hydroclorid 20mg Uống Viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-25696-16 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Việt Nam Viên 5.000 1.092 5.460.000 540 ngày Công ty TNHH Dược phẩm Stabled
145 2023G1BS.0222 PP2300268165 Budecort 0.5mg Respules Budesonide 0,5mg/2ml-2ml Đường hô hấp Hỗn dịch khí dung Hộp 4 túi x 5 ống x 2ml Nhóm 5 24 VN-23152-22 M/s Cipla Ltd. India Ống 81.340 9.900 805.266.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược Á Châu
146 2023G1BS.0223 PP2300268166 Berodual Ipratropium bromide khan + Fenoterol hydrobromide (250mcg/ml + 500mcg/ml)-20ml Khí dung Dung dịch khí dung Hộp 1 lọ 20ml Nhóm 2 36 VN-22997-22 Istituto de Angeli S.R.L Italy Lọ 1.700 96.870 164.679.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
147 2023G1BS.0224 PP2300268167 Montesin 4mg Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 4mg Uống Viên nén nhai Hộp 4 vỉ x 7 viên Nhóm 1 24 VN-20382-17 Genepharm S.A. Hy Lạp viên 20.000 9.000 180.000.000 540 ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Hà Đông
148 2023G1BS.0226 PP2300268169 Buto-Asma Salbutamol (dưới dạng Salbutamol Sulfate) 100mcg/liều-200 liều Đường hô hấp Khí dung đã chia liều Hộp 1 bình xịt chứa 200 liều (10ml) + đầu xịt định liều Nhóm 1 36 VN-16442-13 Laboratorio Aldo-Unión SL. Spain Bình 9.760 49.500 483.120.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
149 2023G1BS.0227 PP2300268170 Geumi Salbutamol sulfat 5mg/5ml-5ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 10 ống x 5ml Nhóm 4 36 VD-26001-16 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Ống 2.540 105.000 266.700.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
150 2023G1BS.0230 PP2300268173 Combivent Ipratropium bromide anhydrous (dưới dạng Ipratropium bromide monohydrate) + Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfate) (0,5mg + 2,5mg)/2,5ml-2,5ml Dạng hít Dung dịch khí dung Hộp 10 lọ x 2,5ml Nhóm 1 24 VN-19797-16 Laboratoire Unither France Lọ 5.400 16.074 86.799.600 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
151 2023G1BS.0231 PP2300268174 Seretide Evohaler DC 25/250 mcg Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dưới dạng salmeterol xinafoate micronised); Fluticason propionate (dạng micronised) 25mcg + 250mcg Hít qua đường miệng Thuốc phun mù định liều hệ hỗn dịch Hộp 1 bình 120 liều xịt Nhóm 1 24 VN-22403-19 Glaxo Wellcome SA, Tây Ban Nha Bình xịt 11.000 278.090 3.058.990.000 540 ngày Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2
152 2023G1BS.0232 PP2300268175 Drenoxol Ambroxol hydrochlorid 30mg/10ml uống Siro Hộp 20 ống uống x 10ml Nhóm 1 30 VN-21986-19 Laboratórios Vitória, S.A Bồ Đào Nha Ống 5.000 8.900 44.500.000 540 ngày Công ty TNHH thương mại Nam Đồng
153 2023G1BS.0233 PP2300268176 Agi-Bromhexine 4 Bromhexin hydroclorid 4mg Uống Viên nang cứng Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Chai 200 viên Nhóm 4 36 VD-29647-18 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Việt Nam Viên 50.000 350 17.500.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại Y Dược SKT
154 2023G1BS.0234 PP2300268177 Bromhexin DHT Solution 8/5 Bromhexin hydroclorid 8mg/5ml-5ml Uống Dung dịch uống Hộp 20 ống x 5ml Nhóm 4 24 VD-36013-22 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Việt Nam Ống 42.000 4.494 188.748.000 540 ngày Công ty TNHH Dược phẩm Stabled
155 2023G1BS.0235 PP2300268178 Carsakid Carbocistein + Promethazin HCl (20mg+0,5mg)/ml-125ml Uống Siro Hộp 1 chai 125ml Nhóm 4 24 VD-35636-22 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hà Nam Việt Nam Chai 2.000 65.000 130.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược Tiến Thành
156 2023G1BS.0236 PP2300268179 Terpin - Codein HD Codein phosphat (dưới dạng Codein phosphat hemihydrat) + Terpin hydrat 10mg + 100mg Uống Viên nang mềm Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-32105-19 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Việt Nam Viên 10.000 1.000 10.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương
157 2023G1BS.0237 PP2300268180 Phabalysin 600 Acetylcystein 600mg Uống Thuốc bột uống Hộp 30 gói x 2g Nhóm 4 24 VD-33598-19 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco Việt Nam Gói 239.980 4.800 1.151.904.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam
158 2023G1BS.0238 PP2300268181 Dkasolon Mometason furoat 0,05mg/liều xịt Xịt mũi Hỗn dịch xịt mũi Hộp 1 lọ 60 liều xịt Nhóm 4 24 VD-32495-19 Công ty cổ phần Dược Khoa Việt Nam Lọ 1.500 94.500 141.750.000 540 ngày Công ty TNHH Benephar
159 2023G1BS.0239 PP2300268182 Kali Clorid Kali clorid 500mg Uống Viên nén Hộp 1 chai 100 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-33359-19 Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 Việt Nam Viên 299.220 800 239.376.000 540 ngày Công ty cổ phần VADPHARMA
160 2023G1BS.0240 PP2300268183 JW Amigold 8,5% Injection Acid amin 8,5%-500ml Tiêm truyền Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Hộp 10 túi x 500ml Nhóm 2 24 VN-18341-14 JW Life Science Corporation Korea Túi 100 127.990 12.799.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Trang
161 2023G1BS.0241 PP2300268184 Amigold 10% Acid amin 10%-500ml Tiêm truyền Dung dịch tiêm truyển Thùng carton chứa 10 túi x 500ml Nhóm 2 24 VN-22918-21 JW Life Science Corporation Korea Túi 3.000 145.000 435.000.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Trang
162 2023G1BS.0242 PP2300268185 Combilipid Peri Injection Acid amin + glucose + lipid (11,3% +11% +20%)-1040ml Tiêm truyền Nhũ tương tiêm truyền tĩnh mạch ngoại vi Thùng carton 4 túi 3 ngăn 1040ml Nhóm 2 24 VN-20531-17 JW Life Science Corporation Korea Túi 200 800.000 160.000.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Trang
163 2023G1BS.0243 PP2300268186 Combilipid MCT Peri injection Acid amin + glucose + lipid (8% +16% +20%)- 1250ml Tiêm truyền Nhũ tương tiêm truyền Thùng carton chứa 4 túi x 1250ml Nhóm 2 24 VN-21297-18 JW Life Science Corporation Korea Túi 1.600 820.000 1.312.000.000 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Trang
164 2023G1BS.0244 PP2300268187 MG - TAN Inj. Acid amin + glucose + lipid (11,3%+11%+20%)-960ml Tiêm truyền Dung dịch tiêm truyền Túi 960ml Nhóm 2 24 VN-21330-18 MG Co., Ltd Hàn Quốc Túi 5.040 614.250 3.095.820.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
165 2023G1BS.0247 PP2300268190 Kali clorid 10% Kali clorid 1g/10ml Tiêm truyền Dung dịch tiêm truyền Hộp 10 vỉ x 5 ống x 10ml Nhóm 4 36 VD-25324-16 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 4.000 1.678 6.712.000 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc
166 2023G1BS.0249 PP2300268192 Smoflipid 20% Dầu đậu nành tinh chế; triglycerid mạch trung bình; dầu oliu tinh chế; dầu cá tinh chế (6g; 6g; 5g; 3g)/100ml Truyền tĩnh mạch ngoại vi hoặc tĩnh mạch trung tâm Nhũ tương tiêm truyền Thùng 10 chai 100 ml Nhóm 1 18 VN-19955-16 Fresenius Kabi Austria GmbH Áo Chai 200 98.000 19.600.000 540 ngày Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2
167 2023G1BS.0250 PP2300268193 Nước cất ống nhựa Nước cất pha tiêm 5ml Tiêm Dung môi pha tiêm Hộp 50 ống x 5ml Nhóm 4 60 VD-21551-14 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Ống 3.319.460 435 1.443.965.100 540 ngày Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
168 2023G1BS.0254 PP2300268197 Agivitamin B1 Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 250mg Uống Viên nén bao phim Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm 4 24 VD-25609-16 Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Việt Nam viên 300.000 279,3 83.790.000 540 ngày Công ty Cổ phần thương mại Dược phẩm Sơn Hải
169 2023G1BS.0255 PP2300268198 Milgamma N Thiamine hydrochloride + Pyridoxine hydrochloride + Cyanocobalamin (100mg + 100mg + 1mg)/2ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 5 ống x 2ml Nhóm 1 36 400100083323 Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH  Germany Ống 195.900 21.000 4.113.900.000 540 ngày Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Hồng Đức
170 2023G1BS.0256 PP2300268199 Vinrovit forte Vitamin B1 + B6 + B12 100mg+50mg+0,5mg Uống Viên nén bao phim Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 20 vỉ x 10 viên Nhóm 4 24 893110132523 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Viên 500.000 1.500 750.000.000 540 ngày Công ty cổ phần thương mại và thiết bị y tế HP
171 2023G1BS.0257 PP2300268200 Hovinlex Thiamin nitrat + Pyridoxin hydrochlorid + Cyanocobalamin 200mg + 100mg + 1mg Uống Viên nén bao phim Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm 4 36 VD-33261-19 Công ty cổ phần dược - Vật tư y tế Thanh Hóa Việt Nam Viên 530.000 1.950 1.033.500.000 540 ngày Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Hồng Đức
172 2023G1BS.0258 PP2300268201 Savi C 500 Acid ascorbic 500mg Uống Viên nang cứng Hộp 2 túi nhôm x 5 vỉ x 10 viên Nhóm 2 36 VD-23653-15 Công ty cổ phần dược phẩm SaVi Việt Nam Viên 992.610 1.197 1.188.154.170 540 ngày Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam
173 2023G1BS.0260 PP2300268203 Renon (DTPA) Acidum diaethylentriamino- pentaaceticum (DTPA) 10,0mg Tiêm tĩnh mạch Bột đông khô pha tiêm 6 lọ/hộp Nhóm 1 24 4570/QLD-KD Medi-Radiopharma Ltd.  Hungary Lọ 150 749.000 112.350.000 540 ngày Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam
174 2023G1BS.0261 PP2300268204
Unitech Sodium Iodide (131I) Solution
NaI-131/ I-131 100-10.000
 mCi/Lọ
Uống Dung dịch uống 100-10.000 mCi/Lọ Nhóm 2 1 2005/QLD-KD Sam Young Unitech Co., Ltd  Hàn Quốc mCi 3.000 69.000 207.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam
175 2023G1BS.0262 PP2300268205
Unitech Sodium Iodide (131I) Capsules
NaI-131/ I-131 2-50 mCi/viên Uống Viên nang cứng Lọ 4 viên Nhóm 2 1 2005/QLD-KD Sam Young Unitech Co., Ltd  Hàn Quốc mCi 2.250 110.000 247.500.000 540 ngày Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam
176 2023G1BS.0263 PP2300268206
Unitech Sodium Iodide (131I) Capsules
NaI-131/ I-131 50-100 mCi/viên Uống Viên nang cứng Lọ 2 viên Nhóm 2 1 2005/QLD-KD Sam Young Unitech Co., Ltd  Hàn Quốc mCi 7.500 110.000 825.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam
177 2023G1BS.0264 PP2300268207
Unitech Sodium Iodide (131I) Capsules
NaI-131/ I-131 100-200 mCi/viên Uống Viên nang cứng Lọ 1 viên Nhóm 2 1 2005/QLD-KD Sam Young Unitech Co., Ltd  Hàn Quốc mCi 1.500 110.000 165.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam
178 2023G1BS.0265 PP2300268208 Skeleton (MDP) Methylene diphosphonate (MDP) 5 mg Tiêm tĩnh mạch Bột đông khô pha tiêm 6 lọ/hộp Nhóm 1 24 1702/QLD-KD Medi-Radiopharma Ltd.  Hungary Lọ 400 635.000 254.000.000 540 ngày Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam
179 2023G1BS.0266 PP2300268209 Pyroscint (PYP) Pyrophosphate (Sodium pyrophosphate decahydrate) 60,0mg Tiêm tĩnh mạch Bột đông khô pha tiêm 6 lọ/hộp Nhóm 1 24 4582/QLD-KD Medi-Radiopharma Ltd. Hungary Lọ 5 790.000 3.950.000 540 ngày Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam
180 2023G1BS.0267 PP2300268210 Medi-MIBI 500µg Sestamibi
(6-methoxy isobutyl isonitrile)
0,5mg Tiêm tĩnh mạch Bột đông khô pha tiêm 6 lọ/hộp Nhóm 1 1 6877/QLD-KD Medi-Radiopharma Ltd. Hungary Lọ 5 3.987.000 19.935.000 540 ngày Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam
181 2023G1BS.0268 PP2300268211 Unitech Sodium Pertechnetate (99mTc) injection Generator Mo-99/Tc-99m (Technetium-99m) 324 mCi/ Bình Tiêm tĩnh mạch Dung dịch tiêm 6.5-185GBq/Bình Nhóm 2 1 2005/QLD-KD Sam Young Unitech Co., Ltd  Hàn Quốc mCi 9.720 117.000 1.137.240.000 540 ngày Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập77
  • Hôm nay1,938
  • Tháng hiện tại153,266
  • Tổng lượt truy cập10,627,303
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây